Lập trình nhúng trên Linux có cần busybox?

Lập trình nhúng trên Linux thường chạy trên các phần cứng hạn chế về tài nguyên CPU, RAM, đĩa cứng… Vì vậy nhu cầu nấu nướng lại hệ điều hành Linux sao cho nhỏ gọn hơn, bỏ hết các thành phần không cần thiết đi giúp Linux khởi động nhanh hơn, chạy nhanh hơn, tốn …

Lập trình nhúng trên Linux có cần busybox? Read More »