Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer – DBA… nội dung mới nhất ở đây

Lập trình Bash Shell thực chiến

cho Dev – DevOps – DevSecOps –

System Engineer –

 DBA…

Thời gian học – Nội dung mới nhất ở đây

Kể lể lần 1

Với tinh thần, ý chí và quyết tâm “Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc.” bạn cần hiểu sâu, hiểu rõ nhiều thứ để làm được nhiều thứ.

Và bạn phải hiểu sâu hiểu rõ nhiều thứ để lập trình được chứ không phải tự nhiên nhảy vào code code như nhiều người nghĩ đâu.

Mà tự nhiên nhảy vào code code cũng được, có rất nhiều thứ đã có sẵn, bạn chỉ việc lấy xài, sau đó buông ra chả biết làm gì khác, làm gì hơn.


Tâm sự lần 2

Sự phân chia kiến thức chỉ là tương đối, các nội dung liên quan đến nhau 1 cách kì lạ do học thực chiến.

Ai chưa học sẽ ngạc nhiên vì bài 1, bài 2 đã làm LAB về An toàn Thông tin, AWS, GCP, Azure…

Bài 3 đã làm LAB về Git


Chém gió lần 3

Khóa học tập trung vào lập trình để build hệ thống tự động 100% và phân tích, mổ xẻ các thứ nói bên dưới.

Để lập trình build hệ thống tự động 100% đòi hỏi bạn phải biết khá rõ về nó và phải làm bằng tay từng bước trước.

Các thao tác quản lí hay quản trị nói cho sang chảnh nếu không kịp sẽ ghi trên Google Sheet để coi thêm, làm thêm do thời gian học ít mà nhiêu đây nội dung là rất nhiều.

Có nhiều thứ, nhiều mô hình nhìn rất quành tráng nhưng chúng không cao siêu như bạn nghĩ chỉ cần có kiến thức nền tảng là làm được dễ dàng, không khó và quá dễ so với khóa học này.

Ngược lại nội dung trong khóa học này dễ hay khó, có cần thiết học để chạy đường dài 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 40 năm hay không thì sau khóa học bạn sẽ rõ.

Nếu bạn chê khóa học này dở hoặc tiếc tiền hoặc cho rằng nội dung sao chép ở đâu đó hoặc có thể tự học được vì tài liệu trên mạng đầy nhóc thì

Có phần thưởng 600 triệu VNĐ cho bất cứ ai học xong, trong 06 tháng tìm được bất cứ trang học Công nghệ Thông tin nào của nước ngoài có nội dung bằng khóa học này, không giới hạn số lượng khóa học, giá tiền mỗi khóa học trên trang đó.

Chúng tôi đã đọc 1 đống tài liệu trên mạng, đọc bấy bá hết, làm bấy bá hết để kiểm chứng nhiều thứ chứ không chỉ để chạy được và luôn có những mày mò, tìm hiểu sâu hơn, làm ra được nhiều thứ hay ho của riêng mình để mở khóa học này nên tự tin đưa ra phần thưởng này cho người học.


Nổ lần 4

Nội dung học chi tiết

1. Vagrant tự động cho VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi 8, vCenter Server 8, Hyper V…

2. Lập trình Bash shell thực chiến để làm các thứ bên dưới

3. Đóng gói phần mềm bằng RPM + DEB + APK cho 10+ ngôn ngữ lập trình, library, framework.

4. Lập trình C trên Linux để hiểu các phần mềm viết = C, để đóng gói được chúng

Chú ý là lập trình hệ thống bằng C, không phải lập trình C để giải mấy bài toán cấp 2, 3.

5. Mổ xẻ Systemd ông chủ mới ở user space của Linux

6. Mổ xẻ GRUB2 + Các tham số của Linux kernel

7. Mổ xẻ các thành phần cốt lõi của Linux (initramfs, vmlinuz)

8. Biên dịch Linux kernel

9. Hệ thống lưu trữ trên Linux: LVM, RAID, NFS, iSCSI

10. Các hệ thống quản lí file như: EXT4, XFS, Btrfs, OpenZFS

11. Build ứng dụng LAMP stack + WordPress tốc độ cao

12. Build ứng dụng LEMP stack + WordPress tốc độ cao

13. Lập trình PHP

14. An toàn thông tin trên Linux (cả trên Windows vì cơ chế là giống nhau).

15. Đóng gói phần mềm bằng Docker, Podman cho 10+ ngôn ngữ lập trình, library, framework.

 • Mở rộng lập trình trên 10+ ngôn ngữ lập trình từ 1 cơ chế của hệ điều hành Linux, Windows.
 • Phân tích, mổ xẻ Docker, Podman
 • Học tạo ra Container image chứ không phải xài cái có sẵn rồi nhét code vào, việc này không khó

16. Tự động nhiều thứ bằng Ansible

17. Build hệ thống Kubernetes Cluster – 1 Master node – 2 Worker Node

 • Thêm 1 Master Node
 • Thêm 1 Worker Node
 • Phân tích, mổ xẻ các thành phần của K8S
 • Triển khai ứng dụng chạy trên K8S

18. Quản lí mã nguồn bằng Git, Github, Gitlab

19. CI/CD bằng Jenkins, Gitlab

20. An toàn thông tin cho DevOps cũng nà DevSEcOps

21. Build các hệ thống Database bên dưới

 • MySQL DBA
 • PostgreSQL DBA
 • Oracle Single instance
 • Oracle Data Guard
 • Oracle DBA

Nếu còn thời gian sẽ làm nhiều hơn, sâu hơn về xài SQL + Lập trình SQL + Phân tích dữ liệu (DA – Data Analysis) lun.


Lải nhải rồi vãn tuồng

Các nội dung Database trên có thể chia thành 20-30 khóa học, tiền học không dưới 30 triệu.

Để tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc cho người học chúng tôi sẽ cho bạn biết không cần tới mức đó.