DevOps thực chiến – Lập trình Bash shell thực chiến – Ansible automation platform thực chiến – An toàn Thông tin thực chiến

Current Status
Not Enrolled
Price
1,000,000 VNĐ
Get Started

DevOps thực chiến

Lập trình Bash shell thực chiến

Ansible automation platform thực chiến

An toàn Thông tin thực chiến

Khóa học cần thiết cho ai muốn làm DevOps, DevSecOps, System Engineer, Security Engineer, Database Administrator, Network Engineer, Cloud Engineer, Solution Architecture, Software Engineer, Application Developer… hay bất cứ 1 cái tên nào khác nghe rất oai bằng tiếng Ăng Lê vì khóa học này có cả kiến thức nền tảng, chuyên sâu và thực chiến.

Các bạn học sinh cấp 2, 3 thích học công nghệ, muốn hiểu sâu, hiểu rõ công nghệ, chứ không phải giải các bài toán bằng tin học kiểu đánh đố nhau, làm nản lòng phần lớn các bạn trẻ mới học lập trình.

Chúng tôi tin các bạn trẻ sẽ có những thay đổi lớn sau khóa học lập trình này!

Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin việc – Nguyễn Trung Hiếu

Khóa học công nghệ thông tin thực chiến và chuyên sâu này gồm có:

 • Ansible automation chạy từng bước và tự động 100%
 • Lập trình Bash shell chạy từng bước và chạy tự động 100%
 • Học và lập trình an toàn thông tin thực chiến
 • 13 video giải thích chi tiết các bước làm + chạy LAB từng bước
 • Cung cấp 100% mã nguồn (source code) kèm theo bài LAB + Video
 • Bài tập làm thêm để rèn luyện kĩ năng code chuyên sâu + thực chiến

Ansible là 1 công cụ tự động hiếm có, khó tìm vì chạy được trên môi trường cloud như GCP, AWS, Azure, Oracle Cloud Infrastructure (OCI)… và đồ nhà trồng được (on-premises).

Ansible tự động nhiều thứ trong công nghệ phần mềm như:

 • Triển khai ứng dụng tự động
 • Tự động quá trình CI/CD của DevOps
 • Nâng cấp, vá lỗi hệ điều hành, phần mềm, ứng dụng…
 • Quản lí cấu hình máy chủ, máy ảo Unix, Linux, Windows
 • Triển khai cơ sở hạ tầng CNTT tự động
 • Quản lí, cấu hình thiết bị mạng router, switch, firewall…

Ansible tự động nhiều thứ 1 cách dễ dàng, nhanh chóng so với cách làm truyền thống.

Lập trình Bash shell thực chiến để dựng hệ thống tự động 100%, chạy quy trình làm phần mềm bằng CI/CD tự động 100%, làm 1 đống thứ tự động 100% theo ý muốn…

An toàn thông tin thực chiến chứ không phải như nhiều chỗ xa ơi là xa vẽ ra cái khung hoành tráng nhưng không có nội dung bên trong hoặc có nhưng chỉ cho có, chủ yếu là để bán giấy kiếm tiền.