Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%

Current Status
Not Enrolled
Price
300,000 VNĐ *
Get Started

Thời gian học: 5 ngày
Các bạn lưu trang web lại coi offline sau khi hết thời gian học online.
Thời gian làm LAB ước tính: 30 phút tùy máy tính + mạng Internet của bạn nhanh hay chậm

Ansible Inventory quản lí 3 Node

Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo

Tối ưu Docker Container image

Tự động 100%

Các công cụ học và làm LAB:

  • Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo
  • Oracle VM VirtualBox
  • Ubuntu Server 22.04 LTS
  • AlmaLinux 9
  • Alpine Linux 3.18
  • Lập trình Bash shell để tự động trên Linux
  • Lập trình PowerShell tự động trên Windows
  • Docker container thực chiến
  • Ansible playbook
  • Ansible inventory

Máy tính chạy CPU Intel 64 bit hoặc AMD 64 bit

Khóa học Vagrant Automation LAB bổ sung kiến thức nền tảng cho khóa học này

Course Content

Expand All