Current Status
Not Enrolled
Price
300,000 VNĐ
Get Started

Thời gian học: 5 ngày
Các bạn lưu trang web lại coi offline sau khi hết thời gian học online.
Thời gian làm LAB ước tính: 2 giờ tùy máy tính + mạng Internet của bạn nhanh hay chậm

Vagrant tạo, chạy máy ảo trên VirtualBox,

VMware Workstation, Hyper-V

Tự động 100%

Các công cụ học và làm LAB:

  • Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo
  • VMware Workstation
  • Oracle VM VirtualBox
  • Microfsoft Hyper-V
  • Ubuntu Server 22.04 LTS
  • AlmaLinux 9
  • Lập trình Bash shell tự động trên Linux
  • Lập trình PowerShell tự động trên Windows

Máy tính chạy CPU Intel 64 bit hoặc AMD 64 bit