List

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer – DBA… nội dung mới nhất ở đây

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer –  DBA… Thời gian học – Nội dung mới nhất ở đây Kể lể lần 1 Với tinh thần, ý chí và quyết tâm “Học để 1 ngày nào đó bạn mở công ty riêng chứ không chỉ để xin …

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps – System Engineer – DBA… nội dung mới nhất ở đây Read More »

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… Học Online hàng tháng bằng Google Meet Lập trình tự động 100% xây dựng Web aplication tốc độ cao bằng WordPress nền tảng LAMP stack, LEMP stack chạy trên Linux server. Lập trình Bash shell để xây dựng các hệ thống CNTT theo …

Lập trình Bash Shell thực chiến cho Dev – DevOps – DevSecOps… – Học Online hàng tháng bằng Google Meet Read More »

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100%

Ansible Inventory quản lí 3 Node Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo Tối ưu Docker Container image Tự động 100% Các công cụ học và làm LAB: Vagrant tự động tạo, chạy máy ảo Oracle VM VirtualBox Ubuntu Server 22.04 LTS AlmaLinux 9 Alpine Linux 3.18 Lập trình Bash shell để tự động …

Ansible Inventory quản lí 3 Node – Xài 3 Container thay cho 3 Máy ảo – Tối ưu Docker Container image – Tự động 100% Read More »