Ubuntu Server

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu ?

Trong khi Red Hat Enterprise Linux chỉ băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 từ RHEL 5 tới giờ, cũng 17 năm òi thì Ubuntu đã chuyển sang xài thuật toán yescrypt để băm mật khẩu từ Ubuntu Server 22.04. Khi cài Ubuntu Server 24.04 hoặc Ubuntu Desktop 24.04 thì chương trình cài đặt tự …

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu ? Read More »

Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau?

Ubuntu Server 22.04.3 LTS có 81 lệnh trong util-linux. Rocky Linux 9.3 có 84 lệnh trong util-linux. Amazon Linux 2023 có 85 lệnh trong util-linux. Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin hay luận văn công nghệ thông tin về so sánh sự khác nhau giữa Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux …

Lệnh Linux trong util-linux của Ubuntu Server và Red Hat Enterprise Linux khác gì nhau? Read More »