Kubernetes cluster

kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem?

kubeadm là công cụ để khởi tạo Kubernetes cluster và cấu hình các master node, worker node tham gia vào Kubernetes cluster. Kubespray có xài kubeadm để cài K8S Cluster từ đầu tới đũa. Còn DevSecOps.Edu.VN thì có bài LAB build K8S Cluster tự động 100% từ A tới Á. Quá trình cài Kubernetes cluster …

kubeadm có được Kubespray xài khi cài Kubernetes Cluster hem? Read More »

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau?

Kubespray là 1 công cụ viết bằng Ansible automation để build k8s cluster tự động. Kubespray ra đời cũng là động lực để thúc đẩy Ansible automation trở nên thực chiến hơn. Quá trình viết ra Kubespray để cài đặt Kubernetes cluster có thể phát sinh nhiều vấn đề, nhiều chức năng mà Ansible chưa …

Build Kubernetes cluster bằng Kubespray trên Ubuntu Server và Rocky Linux có gì khác nhau? Read More »

Cài K8S bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S bằng Kubespray thì Control Plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Nói cách khác Máy ảo chạy K8S Control plane cần ít nhất bao nhiêu RAM? Nếu Control plane ít RAM quá khi chạy Kubespray cài K8S thì bạn sẽ gặp lỗi sau Bạn …

Cài K8S bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM? Read More »

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S Cluster bằng Kubespray thì mỗi worker node cần bao nhiêu RAM? Nói cách khác Máy ảo cần ít nhất bao nhiêu RAM để chạy K8S worker node Nếu worker node không đủ RAM khi chạy Kubespray thì bạn sẽ gặp lỗi sau Bạn có muốn Học lập trình thực chiến Học DevOps thực …

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM? Read More »