Kubernetes

Cài K8S bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S bằng Kubespray thì Control Plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Nói cách khác Máy ảo chạy K8S Control plane cần ít nhất bao nhiêu RAM? Nếu Control plane ít RAM quá khi chạy Kubespray cài K8S thì bạn sẽ gặp lỗi sau Bạn …

Cài K8S bằng Kubespray thì Control plane node hay Master node cần bao nhiêu RAM? Read More »

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM?

Cài K8S Cluster bằng Kubespray thì mỗi worker node cần bao nhiêu RAM? Nói cách khác Máy ảo cần ít nhất bao nhiêu RAM để chạy K8S worker node Nếu worker node không đủ RAM khi chạy Kubespray thì bạn sẽ gặp lỗi sau Bạn có muốn Học lập trình thực chiến Học DevOps thực …

Cài K8S bằng Kubespray thì Worker node cần bao nhiêu RAM? Read More »