Đĩa cứng SSD NVMe mắc tiền ở chỗ nào?

Nỏ thần thành Cổ Loa thời vua An Dương Vương nước Âu Lạc – Việt Nam Thiết bị NVMe hay NVM Express là chip nhớ dạng flash gắn vào cổng PCIe của máy tính. Đĩa cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu cố định bây giờ phần lớn đã chuyển sang dạng SSD chạy …

Đĩa cứng SSD NVMe mắc tiền ở chỗ nào? Read More »