Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không?

Lõi trái đất Quá trình khởi động Linux nếu có lỗi về Linux kernel bạn sẽ thấy thông báo lỗi trên màn hình terminal như sau: Hình này báo lỗi: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled! trên terminal Linux của máy ảo Rocky Linux 9.3. Nếu gặp nhiều lỗi về Linux kernel module thì …

Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không? Read More »