Quá trình khởi động Linux

Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không?

Lõi trái đất Quá trình khởi động Linux nếu có lỗi về Linux kernel bạn sẽ thấy thông báo lỗi trên màn hình terminal như sau: Hình này báo lỗi: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled! trên terminal Linux của máy ảo Rocky Linux 9.3. Nếu gặp nhiều lỗi về Linux kernel module thì …

Coi quá trình khởi động Linux có lỗi Linux kernel gì không? Read More »

initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không?

initramfs có mặt gần như 100% trên các hệ điều hành Linux khi bạn cài máy ảo Linux chạy bằng VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi, Hyper V… hay trên máy tính vật lí. Khi biên dịch Linux kernel sẽ sinh ra initramfs tương ứng và sau đó đều quăng vào trong /boot. Để phân biệt …

initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không? Read More »