Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux

Hột vịt lộn món ăn ngon bổ rẻ, phổ biến ở Việt Nam. Little Endian hay Big Endian được gọi chung là Endianness là cách lưu trữ các byte theo thứ tự từ trái qua phải hay từ phải qua trái lấy cảm hứng từ cách đập trứng để ăn ở phần đầu nhỏ hay …

Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux Read More »