Dash shell

Dash shell và Bash shell ai nhanh hơn ai?

Dash shell là shell nhỏ nhẹ nên được chọn chạy mặc định trên Debian Linux. Dash shell chạy nhanh hơn Bash shell trong phần lớn các tình huống. Tiếp tục học lập trình thực chiến trên Linux, trong bài này chúng ta sẽ so sánh thời gian chạy dash script và bash script xem ai …

Dash shell và Bash shell ai nhanh hơn ai? Read More »

Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell?

Debian Almquist Shell là shell tuân theo chuẩn POSIX có nguồn gốc từ Ash shell. Debian Almquist Shell thường viết tắt là dash. Dash shell chạy các script nhanh hơn Bash shell và phụ thuộc vào ít thư viện hơn Bash shell nên nó là shell mặc định trên Debian. Dash shell theo mô tả trên …

Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell? Read More »