Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell?

Debian Almquist Shell là shell tuân theo chuẩn POSIX có nguồn gốc từ Ash shell. Debian Almquist Shell thường viết tắt là dash. Dash shell chạy các script nhanh hơn Bash shell và phụ thuộc vào ít thư viện hơn Bash shell nên nó là shell mặc định trên Debian. Dash shell theo mô tả trên …

Debian Almquist Shell có gì hay hơn Bash shell? Read More »