Binary blob

Công nghệ lõi Linux gồm những gì?

Khoang động cơ tàu ngầm Kursk của Nga. Động cơ vầy có phức tạp quá hem? có dư thừa chỗ nào hem? Nhìn zậy ai mà muốn chế tạo ra làm gì, hèn gì chỉ có vài nước muốn chế tàu ngầm, các nước khác chê hổng thèm chế là phải lắm, hehe. 4 ống …

Công nghệ lõi Linux gồm những gì? Read More »

Linux firmware và câu hỏi hệ điều hành Linux có phải là mã nguồn mở 100% không?

Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí cho mọi người là câu nói bạn hay được nghe. Hệ điều hành Linux có mã nguồn mở (open source code) và mọi người có thể xài miễn phí cũng là câu nói phổ biến về nó. Hệ điều hành Linux được cấu tạo từ …

Linux firmware và câu hỏi hệ điều hành Linux có phải là mã nguồn mở 100% không? Read More »