Linux firmware và câu hỏi hệ điều hành Linux có phải là mã nguồn mở 100% không?

Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí cho mọi người là câu nói bạn hay được nghe. Hệ điều hành Linux có mã nguồn mở (open source code) và mọi người có thể xài miễn phí cũng là câu nói phổ biến về nó. Hệ điều hành Linux được cấu tạo từ …

Linux firmware và câu hỏi hệ điều hành Linux có phải là mã nguồn mở 100% không? Read More »