Công nghệ lõi Linux gồm những gì?

Khoang động cơ tàu ngầm Kursk của Nga. Động cơ vầy có phức tạp quá hem? có dư thừa chỗ nào hem? Nhìn zậy ai mà muốn chế tạo ra làm gì, hèn gì chỉ có vài nước muốn chế tàu ngầm, các nước khác chê hổng thèm chế là phải lắm, hehe. 4 ống …

Công nghệ lõi Linux gồm những gì? Read More »