11. Học an toàn thông tin thực chiến

Trong ngành công nghệ thông tin hay khoa học máy tính hay công nghệ phần mềm có 1 môn học nghe rất hấp dẫn, ai cũng muốn học, ai cũng muốn thử có tên là An toàn thông tin hay IT Security hay IT Cybersecurity.

Nhiều khóa học an toàn thông tin thương mại ở đâu đó xa ơi là xa được quảng cáo rùm beng, tốn 1 đống tiền để học mà nội dung không như mong muốn, và thực tế là 99,99% (có thể hơn) người học chán nản chỉ sau 1 thời gian ngắn, không hài lòng về chất lượng, nội dung học cũng có, không hiểu nhiều thứ viết cao siêu trên trời dưới đất cũng có, chỉ xài các công cụ có sẵn chạy chạy cái là xong cũng có, biết vậy đóng học chi cho uổng tiền…

Nhiều tổ chức, công ty đâu đó xa ơi là xa đang ngày đêm quảng cáo những tờ giấy về an toàn thông tin họ vẽ ra, tốn 1 đống $$$ để mua mà thực sự không giúp ích gì cho bạn cả, tiền mất đi không lấy lại được là có thật 100%.

Khóa học này có 4 bài học về an toàn thông tin thực chiến.

Chúng tôi viết 4 chương trình bằng lập trình Bash shell để dò mật khẩu trên Linux, Unix bằng thuật toán SHA512, yescrypt, brcypt.

Để bạn hiểu rõ nhiều từ ngữ bóng bẩy, màu mè 3 lá hẹ cụ thể là cái gì, rồi nhảy vào lập trình cho ra ngô ra khoai, không mất thời gian hành hạ con chữ hay cố gắng dịch nghĩa của nó ra tiếng Việt sao cho thấy là hay ho nhất nhưng lại càng làm khó hiểu thêm.

Password hashing từ hình ảnh minh họa tới thực tế khách quan

Học an toàn thông tin thực chiến và lập trình thực chiến

NetBSD 10 xài thuật toán băm mật khẩu argon2id chứ hổng phải bcrypt hay yescrypt hay sha512 nhen