2. Ansible LAB 01 – Ansible triển khai ứng dụng tự động 100% – Mới 01/06/2024

Giá: 1,000,000 VNĐ – Nội dung làm rất cực khổ, tốn nhiều công sức, thời gian, tiền bạc, hao mòn máy móc.

Giá này đã là rất rẻ rồi – Nhiều người mua mới hòa vốn và có lời – Vui lòng không trả giá – Xin cảm ơn.

Giá: 599,000 VNĐ tới ngày hết 04/06/2024.

Hỗ trợ kĩ thuật online: 15 ngày sau khi mua khóa học.

Trường hợp đặc biệt có thể phải truy cập trực tiếp vào máy khách hàng để hỗ trợ xử lí lỗi, 2 bên sắp xếp thời gian trong 15 ngày.

Nội dung tới ngày 01/06/2024 – Sẽ thêm nhiều cái mới sau 1 thời gian ngắn, tránh bị tình trạng các Video bị mua đi bán lại.

13 Video thực hành và giải thích chi tiết các bước làm triển khai ứng dụng tự động 100% bằng Ansible automation + Lập trình Bash shell để so sánh 2 cái này có gì khác nhau.

Lập trình an toàn thông tin thực chiến:

 • Lập trình sinh ra bảng rainbow table đơn giản.
 • Lập trình dò mật khẩu trên RHEL 7 8 9 bằng thuật toán băm mật khẩu SHA512
 • Lập trình dò mật khẩu trên Ubuntu 22.04+ bằng thuật toán băm mật khẩu yescrypt

Cung cấp đầy đủ 100% mã nguồn (source code) kèm theo các bài LAB.

Google sheet để thường xuyên thêm các nội dung mới chưa nói hết trong các Video + Bổ sung thêm kiến thức lập trình liên quan, mở rộng vấn đề hơn nữa.

Trong 7 x 7 = 49 ngày kể từ ngày mua khóa học, nếu bạn kiếm được 1 khóa học bất kì bằng Video hoặc gom chung 6 khóa học bằng Video bất kì của 1 trang học công nghệ thông tin nước ngoài bất kì có nội dung bằng khóa học này chúng tôi sẽ trả lại 100% tiền cho bạn + thưởng 100 triệu VNĐ cho bạn + dẹp luôn cái trang web này.


Các kiến thức học được trong Ansible LAB 01 gồm có:

 • Vagrant automation
 • Vagrant shell provisioner
 • Virtualbox virtual networking
 • Lập trình Bash shell thực chiến
 • Hệ điều hành Rocky Linux 9.4
 • Hệ điều hành AlmaLinux 9.4
 • Hệ điều hành Ubuntu 22.04
 • Hệ điều hành Alpine Linux 3.19
 • Ansible automation
 • Ansible control node
 • Ansible managed nodes
 • Ansible facts
 • Ansible ad hoc commands
 • Ansible modules
 • Ansible inventory
 • Ansible playbook
 • Ansible conditionals
 • Ansible configuration
 • OpenSSH chứng thực bằng chìa khóa (key)
 • Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán băm SHA512 trên dòng RHEL 7 8 9
 • Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán băm yescrypt trên dòng Debian, Ubuntu
 • Hướng dẫn lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán băm bcrypt trên dòng OpenBSD

VirtualBox có những card mạng ảo nào để các máy ảo làm việc với nhau

Ansible triển khai phần mềm tự động – Mới: 30/05/2024