Lập trình C trên Linux

Học lập trình nhúng trên Linux có cần học busybox không?

Hệ thống nhúng thường ở dạng tất cả nằm trên 1 bo mạch, Tây gọi là SOC – System On Chip. Các hệ thống nhúng với tài nguyên CPU, bộ nhớ, đĩa cứng rất hạn chế thường phải nấu nướng lại hệ điều hành Linux sao cho thật nhỏ gọn, mình dây nhất có thể. …

Học lập trình nhúng trên Linux có cần học busybox không? Read More »

Lập trình C trên Linux để liệt kê 7 loại file có trên Linux

Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ lập trình C. Và ngược lại lập trình C làm được toàn bộ các công việc trên Linux. Viết chương trình tên file_type_checker.c để kiểm tra 7 loại file có trên Linux. Kết quả chạy file_type_checker như hình