Bash shell và bash script khác gì nhau?

Shell là tiếng Tây, Ta gọi là cái vỏ bên ngoài. Nhiều loài động vật có lớp vỏ cứng bên ngoài để bảo vệ cơ thể với lớp thịt mềm yếu bên trong. Cua, tôm, sò, ốc, hến là các loài động vật có áo giáp bên ngoài cứng ơi là cứng nên đương nhiên …

Bash shell và bash script khác gì nhau? Read More »