Dịch vụ rc.local của systemd trên Linux VPS có gì vui?

rc.local là dịch vụ của systemd để tự động chạy các lệnh hoặc các shell script khi hệ điều hành Linux khởi động. Nói cách khác khi hệ điều hành Linux khởi động lên nó sẽ tự động chạy các lệnh hoặc các shell script khai báo trong dịch vụ rc.local của systemd. Khi mua …

Dịch vụ rc.local của systemd trên Linux VPS có gì vui? Read More »