Vagrant provision là gì?

Vagrant provision là chức năng tự động chạy 1 phần mềm nào đó khi máy ảo do Vagrant quản lí được bật lên xong. Vagrant provisioner là các phần mềm cụ thể mà Vagrant móc vào được để kêu nó chạy đi khi máy ảo vừa khởi động xong. Quá trình chạy Vagrant provision với …

Vagrant provision là gì? Read More »