Proxmox VE 8 xài Linux kernel khác Debian 12 như thế nào?

Proxmox VE 8 hay Proxmox Virtual Environment 8 là phần mềm ảo hóa dựa trên công nghệ ảo hóa mã nguồn mở, miễn phí KVM. Proxmox VE 8 là 1 biến thể của Debian do chạy trên Debian 12. Tuy nhiên Proxmox VE 8 không xài Linux kernel của Dedian 12 mà họ tự build …

Proxmox VE 8 xài Linux kernel khác Debian 12 như thế nào? Read More »