PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats

Từ PostgreSQL database có thể giám sát được hoạt động của hệ thống Linux nhờ PostgreSQL extension tên là system_stats. system_stats được EnterpriseDB viết ra và cho mọi người xài miễn phí. EnterpriseDB là công ty đứng sau PostgreSQL database, trả lương cho các kĩ sư phần mềm (software engineer) viết ra PostgreSQL miễn phí …

PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats Read More »