Quá trình khởi động Linux là Rocky Linux 9.3 trên máy ảo VirtualBox có bị lỗi Linux kernel module nào hông?

Bánh bao nhân trứng lòng hồng đào có dát vàng bên ngoài – Hình ảnh lấy từ mạng Internet. Trong bài trước chúng tôi có nói về quá trình khởi động máy ảo Linux trên VMware Workstation và KVM có bị lỗi, cảnh báo về Linux kernel module. Coi quá trình khởi động Linux có …

Quá trình khởi động Linux là Rocky Linux 9.3 trên máy ảo VirtualBox có bị lỗi Linux kernel module nào hông? Read More »