Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel

Nhà lá ngày xưa – Hình minh họa Linux kernel có 1 tùy chọn khi biên dịch là để các Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel gọi là Built-in kernel command line. Built-in kernel command line thích hợp cho hệ thống nhúng nào đó không có nhu cầu thay đổi tham số của Linux …

Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel Read More »