initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không?

initramfs có mặt gần như 100% trên các hệ điều hành Linux khi bạn cài máy ảo Linux chạy bằng VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi, Hyper V… hay trên máy tính vật lí. Khi biên dịch Linux kernel sẽ sinh ra initramfs tương ứng và sau đó đều quăng vào trong /boot. Để phân biệt …

initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không? Read More »