Ansible automation có bao nhiêu lệnh?

Các loài động vật lưỡng cư – Hình minh họa. Ansible là công cụ tự động lưỡng thê hiếm có, khó tìm. Ansible automation được dân DevOps xài nhiều nhất vì có thể tự động trên môi trường On premise và trên môi trường Cloud như AWS, GCP, Azure… Ansible automation mới nhất hiện nay …

Ansible automation có bao nhiêu lệnh? Read More »