7. Lập trình Bash shell + Biên dịch Linux kernel – Tối ưu Linux Kernel

Lập trình Bash shell để biên dịch Linux kernel + Tối ưu Linux kernel

→ hiểu rõ hơn về lập trình C

Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 1

Linux kernel được nén kiểu gì? Phần 2

Linux kernel được giải nén bằng công cụ gì?

Compile Linux kernel mất bao nhiêu thời gian?

Biên dịch nhân Linux để làm gì?

Linux kernel configuration được biên dịch ở dạng module rời gắn vào Linux kernel được trên Ubuntu Server 22.04

Ngôn ngữ lập trình Perl có cần để biên dịch Linux kernel hem?

Compile Linux kernel cho Rocky Linux 9 trên máy ảo VMware Workstation

Alpine Linux có Linux kernel config khác gì với Red Hat Enterprise Linux – Ubuntu – Debian?

Little Endian và Big Endian trên hệ điều hành Linux

Loadable kernel module hay Linux kernel module built-in

make help để biết biên dịch Linux kernel từ A tới Á

Biên dịch Linux kernel mới nhất để bật chức năng IKCONFIG lên sao cho tối ưu về thời gian biên dịch

Quá trình khởi động Linux nhìn từ Linux kernel vmlinuz tự giải nén thành vmlinux

Nếu bạn đã học Linux như LPI hay các khóa học Linux nào đó trên các trang nước ngoài thì hãy xem các dòng code trong extract-vmlinux là bài tập Linux cho bạn.

Nếu bạn đọc hiểu, giải thích rõ ràng, chính xác 100% các dòng code trong extract-vmlinux, biết cách kiểm chứng những gì bạn cho là đúng thì xin chúc mừng bạn đã hiểu rõ Linux, Linux Kernel.

Ngược lại bạn cần tự học thêm lập trình Linux bash shell để thực chiến.

Các chương trình Linux, các công cụ Linux thực tế được viết khá phức tạp, lắt léo mới giải quyết trọn vẹn 1 vấn đề nào đó chứ không phải chỉ là các ví dụ đơn giản, cơ bản trong các video học Linux cưỡi ngựa xem hoa.

Khóa học lập trình Linux bash shell thực chiến này dành cho các bạn muốn học sâu, hiểu rõ Linux kernel.