Ngôn ngữ lập trình nào viết ra Linux kernel?

Nhân bánh ít thịt dừa Bánh ít lá gai nhân đậu xanh Bánh ít nếp than nhân dừa và đậu xanh Bánh ít trần nhân tôm thịt Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình chính để viết ra Linux kernel. Nói cách khác Linux kernel được viết chủ yếu bằng ngôn ngữ …

Ngôn ngữ lập trình nào viết ra Linux kernel? Read More »