Các lỗi thường thấy trên Vagrant

Vagrant là công cụ tự động tuyệt vời để xây dựng hệ thống công nghệ thông tin từ con số 0. Tuy nhiên cũng như bất cứ công cụ tự động nào, Vagrant cũng có thể bị lỗi khi móc vào VirtualBox, VMware Workstation, VMware ESXi, Hyper V… Sau đây là các lỗi thường thấy …

Các lỗi thường thấy trên Vagrant Read More »