INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem?

Oracle database 21c chỉ hỗ trợ cài trên dòng RHEL 7 8, Oracle Linux 7 8, SUSE Linux Enterprise Server 15. Nếu bạn thử cài Oracle 21c trên dòng RHEL 9 như AlmaLinux 9 hay Rocky Linux 9 sẽ báo lỗi như hình dưới Nếu bạn vẫn muốn bỏ qua lỗi [INS-08101] Unexpected error while …

INS-08101 supportedOSCheck Oracle database 21c có cài được trên AlmaLinux 9 hem? Read More »