Linux file systems trên Ubuntu Server và Rocky Linux khác gì nhau và khác gì với Filesystem Hierarchy Standard?

Cây gừa cổ thụ trăm nhánh ở Cần Thơ – Hình minh họa Linux file systems là 1 cây thư mục phân cấp bắt đầu bằng / trong phân vùng root ( root partition hay / partition) của Linux. Linux file systems được người ta cố gắng đưa ra thành 1 tiêu chuẩn thống nhất …

Linux file systems trên Ubuntu Server và Rocky Linux khác gì nhau và khác gì với Filesystem Hierarchy Standard? Read More »