Alpine Linux container được các phần mềm nào đóng gói dạng container xài?

Team Docker xài Alpine Linux 3.18 và Debian 12 Bookworm để nhét NodeJS 20.9.0 vào. NodeJS container chạy bằng Alpine Linux 3.18 nhỏ hơn 65MB so với NodeJS container chạy bằng Debian 12 Bookworm. Nginx web server nhét vào cục container image là Alpine Linux và Debian Bookworm. Nginx container xài Alpine Linux ít hơn …

Alpine Linux container được các phần mềm nào đóng gói dạng container xài? Read More »