Microcode là gì và được biên dịch trong Linux kernel như thế nào?

Microcode là những đoạn code nhỏ của CPU thường để chạy cho các mục đích đặt biệt như nâng cấp chức năng nào đó của CPU, vá lỗi nào đó của CPU như Spectre v1, Spectre v2, Meltdown đình đám 1 thời. Microcode có thể được chạy khi hệ điều hành Linux, Windows… vừa khởi …

Microcode là gì và được biên dịch trong Linux kernel như thế nào? Read More »