Linux kernel live patching là gì?

Linux kernel live patching là cách vá lỗi cho kernel đang chạy bị lỗi mà không cần khởi động lại hệ điều hành Linux. Thông thường Linux kernel đang chạy bị lỗi sẽ cần phải cài kernel mới đã được biên dịch kèm theo bản vá lỗi và khởi động lại hệ điều hành Linux …

Linux kernel live patching là gì? Read More »