Almquist shell trên CentOS 5

Trứng ốc bươu xanh Trứng ốc bươu vàng Almquist shell là 1 phiên bản nhỏ gọn hơn của Bourne shell (sh). Almquist shell – A smaller version of the Bourne shell (sh) Red Hat Enterprise Linux 5 không xài Almquist shell nên họ không đóng gói Almquist shell thành gói rpm để cài đặt. Almquist …

Almquist shell trên CentOS 5 Read More »