Các port mạng của các dịch vụ mạng thông dụng

Mỗi dịch vụ mạng thường chạy trên 1 hoặc nhiều cổng mạng giao thức TCP hoặc UDP hoặc cả 2. Cổng mạng hay port mạng là 1 số có giá trị từ 0 đến 65535 (2 byte). Có người làm hình liệt kê các dịch vụ mạng thông dụng, các cổng mạng thông dụng với …

Các port mạng của các dịch vụ mạng thông dụng Read More »