Học an toàn thông tin từ 1 bài báo

An toàn thông tin là 1 chủ đề rất rộng và có nhiều hướng đi chuyên sâu, nói cả đời này hổng hết. An toàn thông tin cho phần cứng, phần mềm, ứng dụng sẽ tồn tại cho đến khi nào còn máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử… Mục đích của chúng tôi …

Học an toàn thông tin từ 1 bài báo Read More »