Tự học Digital marketing – Kết quả quảng cáo trên Facebook – ngày 1

Chúng tôi có quảng cáo khóa học lập trình thực chiến, chuyên sâu của chúng tôi trên Facebook.

Dữ liệu của chiến dịch quảng cáo trên Facebook này là thật 100%.

Chi phí quảng cáo trên Facebook sau gần 24 giờ như sau.

Quảng cáo trên Facebook cũng tính thuế VAT 5% và trừ tiền 1 ngày 1 lần vào số tiền trong ngân sách quảng cáo bạn đã chọn.

Kết quả quảng cáo trên Facebook sau gần 24 giờ như sau

Số người tiếp cận quảng cáo là 18,755 người

Lượt click vào liên kết để đi đến trang DevSecOps.Edu.VN là 155

Tính trung bình chi phí cho 1 lượt click vào liên kết là 706 VNĐ.

Trong số 18,755 người được Facebook hiển thị quảng cáo thì có 32,3% là nữ và 21.5% là nam ở độ tuổi từ 18 tới 24 tuổi.

Trong số 18,755 người được Facebook hiển thị quảng cáo thì có 12,9% là nữ và 15% là nam ở độ tuổi từ 25 tới 34 tuổi.

Trong số 18,755 người được Facebook hiển thị quảng cáo thì có 8,1% là nữ và 10,2% là nam ở độ tuổi từ 35 tới 44 tuổi.

Chúng tôi hướng đến những người trẻ yêu thích học công nghệ thông tin nên giới hạn hiển thị quảng cáo ở độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi mà thôi.

Vị trí hiển thị quảng cáo trên trang web Facebook hoặc ứng dụng Facebook trên điện thoại cũng được thống kê lại bao gồm

Bảng feed video gợi ý trên di động

Cột bên phải trên máy tính

Bảng feed của trang cá nhân Facebook (di động)

Video trong luồng trên di động

Bảng feed trên ứng dụng di động

Facebook Reels

Audience Network

Facebook Stories

Marketplace dành cho di động

Bảng feed trên máy tính

Máy tính trên Audience Network

Kết quả tìm kiếm trên Facebook ở thiết bị di động

Vị trí địa lí của những người khi xài Facebook mà bạn muốn thấy họ xem quảng cáo của bạn là đây