5. Mổ xẻ, phân tích chi tiết các thành phần cốt lõi (core) của 1 hệ điều hành Linux

Các thành phần cốt lõi của một hệ điều hành Linux gồm có:

GRUB2 là chương trình bốc vác khi khởi động – Tây gọi là GRUB2 boot loader, Ta hay dịch boot loader là bộ tải khởi động.

initramfs

vmlinux – vmlinuz

systemd là ông chủ ở không gian người dùng (user space).

Bash shell là shell mặc định trên phần lớn các hệ điều hành Linux.

1 hình ảnh về quá trình khởi động Linux tìm trên mạng Internet

Hình Linux boot process trên có chi tiết chưa hay chỉ chung chung?

Bạn cứ search google với các từ như quá trình khởi động Linux, linux boot process rồi đọc các bài viết và tìm hình ở phần hình ảnh để xem.

Sau khi học khóa lập trình Linux này bạn sẽ bất ngờ về mức độ Linux chuyên sâu so với hình trên.

Nói cách khác

Quá trình khởi động Linux chi tiết sẽ rất khác với các hình đang có trên mạng.

Microcode là gì và được biên dịch trong Linux kernel như thế nào?

Linux kernel parameter nằm trong Linux kernel

Linux kernel module được nén kiểu gì khi biên dịch nhân Linux?

Linux kernel module trên Rocky Linux 9 và Ubuntu Server 22.04 có gì khác nhau?

Proxmox VE 8 xài Linux kernel khác Debian 12 như thế nào?

Linux kernel live patching là gì?

initramfs có cần thiết khi khởi động hệ điều hành Linux không?

Học lập trình nhúng trên Linux có cần học busybox không?

Tại sao VMware ESXi 8 xài BusyBox mà không phải là Bash shell mới nhất?