2. Giải mã 100% code hugepages_settings.sh của Oracle – Coi trước

hugepages_settings.sh là script do Oracle viết để tính số trang Huge page hệ điều hành Linux cần cấp phát dựa vào bộ nhớ xài chung (shared memory) đang xài của Oracle database 11g, 12c, 18c, 19c, 21c.

hugepages_settings.sh viết bằng Bash shell.

hugepages_settings.sh

Chỉ xài hugepages_settings.sh thì bạn sẽ không có ưu thế gì so với những người khác vì họ cũng xài được dễ dàng.

Con nít 3 tuổi cũng xài được script này vì chỉ cần gõ vài chữ và nhấn Enter là xong.

Hiểu rõ 100% code mới giúp bạn có ưu thế so với người khác, bạn cũng tăng kiến thức lập trình thực chiến và kĩ năng lập trình Bash shell thực chiến lên nhiều lần.

Nếu bạn đã học Oracle DBA từ các khóa học chính thức của Oracle ở trong và ngoài nước hay được các chuyên gia Oracle, bậc thầy Oracle chỉ xài scipt nhưng chưa hiểu 100% code thì khóa học này dành cho bạn.

Tặng các bạn bài lab Oracle Database Automation Lab trong khóa học lập trình Bash shell thực chiến này.

Oracle Database Automation Lab – Cài Oracle Database 21c tự động 100%