10. Ansible LAB 10: Vagrant – VirtualBox – Kubespray dựng hệ thống K8S Cluster từ số 0

Giá bán lẻ: 699,000 VNĐ. Bài LAB này được rút ra từ kinh nghiệm khi dạy lớp Lập trình Bash shell thực chiến cho Dev, DevOps, DevSecOps. Kubespray được tách ra thành 1 máy ảo riêng thay vì cài trên chính K8S Master node 1 để tiết kiệm tài nguyên RAM, CPU, đĩa cứng… Để …

10. Ansible LAB 10: Vagrant – VirtualBox – Kubespray dựng hệ thống K8S Cluster từ số 0 Read More »