Học DevOps dễ hay khó?

Học DevOps dễ hay khó là câu hỏi nhiều người thắc mắc, nhất là các bạn sinh viên đang học công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng muốn tiếp cận chuyên ngành này của IT.

Trả lời ngắn gọn

Học DevOps rất dễ nếu chỉ xài tool, gõ vài lệnh đơn giản để minh họa các ví dụ đơn giản.

Học DevOps khó hơn nếu tham gia viết ra các tool DevOps, công việc dễ nhất trong số các việc khó nhất là lập trình bash shell đóng gói phần mềm, ứng dụng thành container image sao cho nhỏ gọn nhứt.

Giải thích chi tiết

Học DevOps rất dễ nếu chỉ xài các lệnh Linux cơ bản, các công cụ DevOps như lệnh Docker, lệnh Podman để quản lí các container, lệnh sử dụng Git, xài Github, GitLab, Bitbucket… trên web, các thao tác CI/CD cơ bản, các lệnh K8S cơ bản, các công cụ tự động tạo môi trường triển khai DevOps thường gọi là Infrastructure As Code (IAC) như Ansible, Terraform, Cloudformation…

Hình DevOps quảng cáo các công cụ của các hãng.

Hãng nào muốn theo trend DevOps thì sẽ vẽ hình DevOps như này rồi chèn công cụ của mình vào.

Học DevOps tốn thời gian bao lâu? Với các công việc trên thì thường không quá 1 tháng thậm chí 1 tuần.

Học DevOps khó hơn sẽ nằm ở chỗ tạo ra 1 cục container image sao cho thật nhỏ gọn, thật mi nhon.

Thông thường tạo ra 1 cái gì đó luôn khó hơn xài nó.

Tạo ra hay build 1 cục container image ngon lành cành đào để cả thế giới xài là 1 trong các việc khó của DevOps.

Build container image cần lập trình bash shell nếu chạy trên hệ điều hành Linux.

Build container image tối ưu thì phải làm thêm 1 số việc phức tạp như dọn dẹp sạch sẽ rác rến trong quá trình build.

Cách tốt nhất để học lập trình bash shell thực chiến là tìm 1 cục container image thường được xài trong DevOps

Mổ xẻ các bước người ta làm, đọc hiểu 100% code bash shell người ta đã viết trong Dockerfile để build ra container image.

https://devsecops.edu.vn/courses/lap-trinh-bash-shell-chuyen-sau-cho-dev-devops-devsecops/

Học lập trình bash shell thực chiến là đây.

Học DevOps thực chiến là đây.

Học DevOps chuyên sâu là đây.