11. So sánh lập trình Bash shell với Ansible automation

Lập trình Bash shell mạnh hơn công cụ tự động Ansible nhưng Ansible có gì hay hơn lập trình Bash shell?

Ansible automation lab theo mô hình 1 máy ảo chạy Ansible Control node, 3 máy ảo làm Ansible Managed nodes

Khi hiểu rõ 2 công cụ này chúng ta sẽ sử dụng chúng tùy trường hợp để đạt được điều mong muốn.

Ansible automation có bao nhiêu lệnh?

Lập trình build Oracle Linux Automation Manager 2 từ số 0 chạy tự động 100%

Ansible AWX RBAC để làm gì?

Build Ansible AWX trên AWS, GCP, Microsoft Azure, Alibaba Cloud để kiếm tiền