1. Ansible LAB 01 – Ansible triển khai ứng dụng tự động 100% – Mới 01/06/2024

Giá: 900,000 VNĐ – Nội dung làm rất cực khổ, tốn nhiều công sức, thời gian, tiền bạc, hao mòn máy móc.

Giá này đã là rất rẻ rồi – Nhiều người mua mới hòa vốn và có lời – Vui lòng không trả giá – Xin cảm ơn.

Giá: 599,000 VNĐ tới ngày hết 04/06/2024.

Hỗ trợ kĩ thuật online: 15 ngày sau khi mua khóa học.

Trường hợp đặc biệt có thể phải truy cập trực tiếp vào máy khách hàng để hỗ trợ xử lí lỗi, 2 bên sắp xếp thời gian trong 15 ngày.

Nội dung tới ngày 01/06/2024 – Sẽ thêm nhiều cái mới sau 1 thời gian ngắn, tránh bị tình trạng các Video bị mua đi bán lại.

11 Video thực hành và giải thích chi tiết các bước làm triển khai ứng dụng tự động 100% bằng Ansible automation + Lập trình Bash shell để so sánh 2 cái này có gì khác nhau.

Lập trình an toàn thông tin thực chiến:

 • Lập trình sinh ra bảng rainbow table đơn giản.
 • Lập trình dò mật khẩu trên RHEL 7 8 9 bằng thuật toán băm mật khẩu SHA512
 • Lập trình dò mật khẩu trên Ubuntu 22.04+ bằng thuật toán băm mật khẩu yescrypt

Cung cấp đầy đủ 100% mã nguồn (source code) kèm theo các bài LAB.

Google sheet để thường xuyên thêm các nội dung mới chưa nói hết trong các Video + Bổ sung thêm kiến thức lập trình liên quan, mở rộng vấn đề hơn nữa.

Trong 7 x 7 = 49 ngày kể từ ngày mua bài học, nếu bạn kiếm được 1 khóa học bất kì bằng Video hoặc gom chung 6 khóa học bằng Video bất kì của 1 trang học công nghệ thông tin nước ngoài bất kì có nội dung bằng bài này chúng tôi sẽ trả lại 100% tiền cho bạn + thưởng 60 triệu VNĐ cho bạn + dẹp luôn cái trang web này.

Trong ngành công nghệ thông tin hay khoa học máy tính hay công nghệ phần mềm có 1 môn học nghe rất hấp dẫn, ai cũng muốn học, ai cũng muốn thử có tên là An toàn thông tin hay IT Security hay IT Cybersecurity.

Nhiều khóa học an toàn thông tin thương mại ở đâu đó xa ơi là xa được quảng cáo rùm beng, tốn 1 đống tiền để học mà nội dung không như mong muốn, và thực tế là 99,99% (có thể hơn) người học chán nản chỉ sau 1 thời gian ngắn, không hài lòng về chất lượng, nội dung học cũng có, không hiểu nhiều thứ viết cao siêu trên trời dưới đất cũng có, chỉ xài các công cụ có sẵn chạy chạy cái là xong cũng có, biết vậy đóng học chi cho uổng tiền…

Nhiều tổ chức, công ty đâu đó xa ơi là xa đang ngày đêm quảng cáo những tờ giấy về an toàn thông tin họ vẽ ra, tốn 1 đống $$$ để mua mà thực sự không giúp ích gì cho bạn cả, tiền mất đi không lấy lại được là có thật 100%.

Bài học này chúng tôi tặng các bạn 1 chương trình tự viết bằng lập trình Bash shell để kiểm tra đúng mật khẩu trên Linux. Để bạn hiểu rõ nhiều từ ngữ bóng bẩy, màu mè 3 lá hẹ cụ thể là cái gì, rồi nhảy vào lập trình cho ra ngô ra khoai, không mất thời gian hành hạ con chữ hay cố gắng dịch nghĩa của nó ra tiếng Việt sao cho thấy là hay ho nhất nhưng lại càng làm khó hiểu thêm.

Oracle Solaris 11 băm mật khẩu bằng thuật toán gì?

FreeBSD 14 xài thuật toán băm mật khẩu là gì?

Học an toàn thông tin thực chiến và lập trình thực chiến

Ubuntu Server 24.04 xài thuật toán SHA512 hay thuật toán yescrypt để băm mật khẩu?

Băm mật khẩu bằng thuật toán SHA512 có thêm số round để làm gì?

Thuật toán băm mật khẩu yescrypt cũng có rounds như sha512 rounds

Password hashing từ hình ảnh minh họa tới thực tế khách quan

Hashcat dò mật khẩu mã hóa bằng thuật toán băm yescrypt có được hem?

Chương trình dò mật khẩu trên Linux bằng thuật toán SHA512 hay là root password cracking tool by sha512 algorithm

Lập trình dò mật khẩu bằng thuật toán yescrypt trên Ubuntu Server 22.04 trở đi


Các kiến thức học được trong Ansible LAB 01 gồm có:

 • Vagrant automation
 • Vagrant shell provisioner
 • Virtualbox virtual networking
 • Lập trình Bash shell thực chiến
 • Hệ điều hành Rocky Linux 9.4
 • Hệ điều hành AlmaLinux 9.4
 • Hệ điều hành Ubuntu 22.04
 • Hệ điều hành Alpine Linux 3.19
 • Ansible automation
 • Ansible control node
 • Ansible managed nodes
 • Ansible facts
 • Ansible ad hoc commands
 • Ansible modules
 • Ansible inventory
 • Ansible playbook
 • Ansible conditionals
 • Ansible configuration
 • OpenSSH chứng thực bằng chìa khóa (key)

VirtualBox có những card mạng ảo nào để các máy ảo làm việc với nhau

Ansible triển khai phần mềm tự động – Mới: 30/05/2024