13. Lập trình Bash shell + PostgreSQL Database

Lập trình Bash shell kết hợp với các công cụ, các câu lệnh SQL của PostgreSQL để làm các công việc cài đặt, cấu hình, quản trị PostgreSQL tự động 100%.

PostgreSQL Container Image do Red Hat đóng gói và Docker đóng gói – Bạn chọn cái nào?

PosgreSQL giám sát hoạt động của Linux bằng PosgreSQL extension system_stats