10. Ansible LAB 10: Vagrant – VirtualBox – Kubespray dựng hệ thống K8S Cluster từ số 0

Giá bán lẻ: 699,000 VNĐ.

Bài LAB này được rút ra từ kinh nghiệm khi dạy lớp Lập trình Bash shell thực chiến cho Dev, DevOps, DevSecOps.

Kubespray được tách ra thành 1 máy ảo riêng thay vì cài trên chính K8S Master node 1 để tiết kiệm tài nguyên RAM, CPU, đĩa cứng…

Để dễ hiểu cho người mới bắt đầu chúng tôi sẽ làm video thực hiện 5 bài LAB theo thứ tự sau:

  • Vagrant móc vào VirtualBox tạo 3 máy ảo AlmaLinux 9.3
  • Xài Kubespray viết bằng Ansible để dựng hệ thống K8S Cluster có 1 Master node + 2 Worker node
  • Thêm 1 Worker node vào K8S cluster đang chạy
  • Thêm 1 Master node vào K8S cluster đang chạy
  • Triển khai 1 ứng dụng chạy trên K8S cluster đang có bằng lệnh và bằng file YAML

Lập trình Bash shell để build K8S cluster tự động 100% coi như bài tập làm thêm để bạn tự rèn luyện kĩ năng lập trình cho mình.